ПЕХОТЍНСКИ

ПЕХОТЍНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Воен. Който се отнася до пехотинец или е предназначен за пехотинец. Най-напред поде пискливата тръба на кавалерийския полк, а след нея .. засече полутъпи звуци тръбачът от пехотинските казарми. Ст. Чилингиров, ХНН, 3. — И баба знае на кон да воюва .. — Не им завиждай ... — Те трябва сабя да въртят, а сечта не е лесно нещо. — Голяма работа! — махна с ръка Рангел. — Сеч, като сеч. Ама там, където не стъпи нашата пехотинска нога, няма превзета земя. В. Геновска, СГ, 399. Пехотинска подготовка. Пехотинска униформа. Пехотинско въоръжение.

Списък на думите по буква