ПЕЧАЛБА̀РСТВО

ПЕЧАЛБА̀РСТВО, мн. няма, ср. 1. Живот и работа на печалбар (в 1 знач); гурбетчийство. Връщаш се от печалбарство по чуждите краища — важен, натежнял от богатства: много си научил, много си видял и преживял. О. Василев, ЖБ, 24.

2. Неодобр. Качество на печалбар (в 3 знач.), стремеж към лесна или незаконна, спекулативна печалба. Разговорът с работниците беше наслоил у него впечатлението за печалбарство, за обстановка, при която трудовото усилие няма нищо общо с чувството за дълг. К. Колев, М, 100. Ръководството на завода се задължи само̀ да ни снабдява с необходимите материали. И както виждате, без никакви материални стимули ние успяхме да решим задачата, която сами си поставихме. Въобще движението не бива да се изкористява и да се превръща в печалбарство. М. Денчев, МИ, 108.

Списък на думите по буква