ПЕЧА̀ЛБИЦА

ПЕЧА̀ЛБИЦА ж. Умал. от печалба. Парите заваляха като дъжд. Събираха се вечер по една торба .. Окуражен от печалбиците, купих на жената копринен плат за фуста. Н. Хайтов, ДР, 40. — Не ме гледай тъй! За печалба дойдох. За печалбицата. Л. Александрова, ИЕЩ, 158. Четири часа далеч от Разград има село Садина, тука Милчо са научи да имало негов един приятел .. Отиде той при него да му са пооплачи за загубата си и, ако знай, да му покаже някой друга печалбица. Ил. Блъсков, ЗК, 124.

Списък на думите по буква