ПЕЧАЛЀНЕ

ПЕЧАЛЀНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от печаля̀ и от печаля се; опечаляване.

Списък на думите по буква