ПЕЧАЛО̀ВИНА

ПЕЧАЛО̀ВИНА ж. Диал. Печалбарство, гурбетчийство. — Нищо, сънят е хаирлия, ще чуеш някой хаирхабер! — каже дядо, а стрина Вучковица се ухилва до уши, защото тя има син на Стамбол, от петнадесет години го чака да се върне от печаловина. СбЗР, 46.

Списък на думите по буква