ПЕЧА̀ТАМ

ПЕЧА̀ТАМ, ‑аш нeсв., прех. 1. Възпроизвеждам знаци, текст, изображения и под. върху хартия, плат и др. материали чрез притискане към тях на предварително подготвени и намастилени печатни форми — плочи, клишета и др. с подредени в тях букви, знаци; отпечатвам, напечатвам, щампосвам. В тази величествена и красива сграда, освен полиграфическият комбинат, който печата книги, списания, вестници и изготвя художествени репродукции .. се помещават и редакциите на много вестници и списания. Г. Белев, КР, 43. — Води ме тогава, където печатат вестниците и книгите! Милиционерът не разбра какво точно иска старецът и го заведе в близката голяма книжарница. С. Северняк, ИРЕ, 65-66. За празника на славянската писменост ние печатахме ликовете на братята Кирил и Методий върху опънати бели платна.

2. С тази технология размножавам в голям тираж книга, вестник, лист с текст или изображение, за да ги обнародвам; публикувам, отпечатвам. Правехме планове, как през есента ще почна вече редовно да печатам [стихове]. Сб??СЕП, 355. В основаното от него списание "Летописи" той напечата ред прелестни разкази... Наред с тях Величков печаташе и стихотворения. К. Величков, ПССъч. I, XIV. Той пишеше много, но не само че не печата всичко, а и от печатаните вече прави извънредно строг избор, когато му се падне да ги препечатва в книга. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 28-29. Най-ранната си сбирка аз бях почнал да печатам още през 1855 лето в колоните на "Цариградски вестник", а по-после, с други някои прибавления и в Българските книжици. П. Р. Славейков, БП I, 29.

3. Публикувам произведение, творба. През 1948 и 1949 година, като студент, почнах да печатам в пресата — главно в младежката. И тогава, както и сега, много лесно се печаташе. П. Матев, ПОС, 72.

4. За периодично издание (вестник, списание и под.) — помествам на страниците си. Списание "Български език" печата както научни, така и научно-популярни материали по проблеми на езика.

5. Разг. Пиша на пишеща машина нещо. Печатам отчета си за работата през шестмесечието.Печатам служебно писмо.

6. Спец. Щамповам (плат, десѐн). печатам се страд. В Смирна, в Пеща, в Букурещ .., дори в Лайпциг се печатат първите български книги. К. Величков, ПССъч. VIII, 10. Той много се измъчваше и страдаше, че не му отговарят навреме и все мислеше, че не полагат достатъчно грижи, докато се печата книгата му. Сб??СЕП, 418. В апретурния цех платовете ще се изваряват, ще се избелват .., ще се печатат, в резултат на което басмите ще получават прекрасни десени. ВН, 1962, бр. 3273, 1.

Списък на думите по буква