ПЕЧА̀ТАНЕ

ПЕЧА̀ТАНЕ ср. Отгл. същ. от печатам и от печатам се. Чакаше с нетърпение сутрин да му донесат коректурите, преглеждаше ги и сам ги носеше в печатницата. Това правеше, за да може да следи печатането. Сб??СЕП, 417. Предаването на пласт мастило от печатната форма чрез натиск върху лист хартия се нарича печатане. Ил. Рашков, ПТ, 5. Материали за печатане.

Списък на думите по буква