ПЕЧАТА̀РНИЦА

ПЕЧАТА̀РНИЦА ж. Остар. Печатница. В същата тая година [1845] Фотинов издаде и една малка книжка:..[с надпис]

Смирна. В печатарница А. Дамянова 1845. СбНУ, XI, 754.

Списък на думите по буква