ПЕЧАТА̀РСТВО

ПЕЧАТА̀РСТВО ср. 1. Занятие на печатар. Редакцията, администрацията, печатарството и техническата част на вестника се разпределяла на равни части така: Ботйов — редактор, дядо Паничка — печатар. З. Стоянов, ХБ, 126. Вторият клон за народния поминък .. е занаятчийството.. По-важните занятия .. са: абаджийство .., книговезство, печатарство и др. А "България", 57.

2. Печатарска дейност. — Чух, че е вакантна длъжността директор на Държавната печатница. Аз я бих приел. — Че вие познавате ли от печатарство? Ив. Вазов, Съч. XIX, 23-24. Той само махна с ръка и пак се наведе над пресата. Личеше, че отбира от печатарство, защото умело помагаше на Тадея. А. Христофоров, А, 244-245.

Списък на думите по буква