ПЕЧА̀ТАЩ

ПЕЧА̀ТАЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, ср. Спец. Прич. сег. деят. от печатам като прил. Който е свързан с печатане, който служи за печатане. За избягване недостатъците на морзовия телеграф днес се използуват и печатащи телеграфни апарати. При тях предаваният текст се записва направо с обикновен шрифт върху лентата. Физ. VIII кл 1965, 96-97. Печатащо устройство.

Списък на думите по буква