ПЕЧА̀ТЕНЕ

ПЕЧА̀ТЕНЕ ср. Отгл. същ. от печатя и от печатя се.

Списък на думите по буква