ПЕЧА̀ТНИК

ПЕЧА̀ТНИК, мн. ‑ци, м. Остар. Печатар (в 1 знач.). В четирите първи броеве на "Училището" читателите са съгледали доста печатни погрешки.. Причината е, че ние бяхме сполетили на такъв недомаслен редач и печaтник, щото при всичкото си наглеждание .. той пак сбъркваше и поправеното. У, 1871, 96.

— Рус. печатник.

Списък на думите по буква