ПЕЧА̀ТНИЧКА

ПЕЧА̀ТНИЧКА ж. Умал. от печатница. От Алтина Добровски през Сира се отправил за Солун. Тук той се запознал с един българин архимандрит .., "който бил дошел от Божи гроб и бил отворил българска печатничка и издавал разни малки книжки". Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 317. Той се върна у дома си освежен и бодър като преди. И започна да се застоява в печатничката, да работи. Г. Караславов, ОХ III, 567.

Списък на думите по буква