ПЕЧА̀ТНО

ПЕЧА̀ТНО. нареч. 1. С печатни букви. Напиши писмото печатно.

2. Остар. С използуване на печат (в 7 и 8 знач), в печатен вид, чрез публикуване в пресата; публично. При всичкото си отвращение да се разправям печатно с моите врагове, аз счетох тоя път нужно да наруша правилото си поради възмутителността на тая инсинуация. Ив. Вазов, НПис, 151. Една комисия от Народното събрание иде да потвърди думите им, като казва и печатно заявява, че ние не сме още за пълна свобода, когато за тази свобода толкози драгоценна кръв проля братският нам руски народ. С. Радев, ССБ I, 78. На писателя, като писател, е позволено да говори печатно за себе си, само когато иска да даде разяснение по въпроси от чисто фактичен характер, каквито могат да възбудят неговите трудове. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 263-264.

Списък на думите по буква