ПЕЧА̀ТНЯ

ПЕЧА̀ТНЯ ж Остар. Книж. Печатница. Тие земат мяри да направят в Габрово и печатня (типография). ЗВЕ, 18. Книгата до свършванието на ноемврия ще излезе из печатнята. СбНУ, XX, 61. Печатнята е едно от ония изнамервания, които изеднъж промениха лицето на света, ако и да беше на много столетия знайна в Китай. П. Р. Славейков, СК, 52.

— Рус. печатня.

Списък на думите по буква