ПЕЧЀЛНИЧЕСКИ

ПЕЧЀЛНИЧЕСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Който се отнася до печелник. През време на печелническите скитания той [Апостол] мислеше само за града .. и бързаше да прехвърля сметките. Д. Немиров, В, 19.

Списък на думите по буква