ПЀЧЕНЕ

ПЀЧЕНЕ ср. Отгл. същ. от пека и от пека се. Наредим на каре чинове около печката, насядаме по тях и започваме печенето на сланината, от което се запушваха и стаи, и коридори. Обядваме и приказваме. Сб??СЕП, 150. Той [сайванта] беше дълъг и широк.. Там беше пещта за печене на хляб. Д. Немиров, Б, 30. Край големите огньове се подготвят за печене даначета, юници и цели волове. Й. Вълчев, СКН, 484.

Списък на думите по буква