ПЕЧЕНЀЖКА

ПЕЧЕНЀЖКА ж. Истор. Жена от племената на печенегите (печенезите).

Списък на думите по буква