ПЕЧЕНЀЖКИ

ПЕЧЕНЀЖКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Истор. Който се отнася до печенег и до печенеги (печенези). Нейде под Витоша — казват в Бояна — били владенията на Константин Тих; Боянската крепост местното население пък отдава на печенежкия водител Батил. П. Делирадев, В, 244. — Пристигна вест, че и печенежки отреди се присъединили към българските войски. А. Гуляшки, ЗВ, 439. Той [дракарът] не само е разсичал вълните на десетки морета .. стъргал е опасни речни прагове, горял е от пламъка на печенежки стрели. А. Дончев, СВС, 13.

Списък на думите по буква