ПЀЧИВ

ПЀЧИВ м. Диал. Точена баница, млин; ма̀зник. Умеала невестата погача да меси,/ умеала невестата печив да сучит. Нар. пес., СбНУ III, 60.

Списък на думите по буква