ПЀЧКА

ПЀЧКА ж. Домакински уред за отопление или готвене, изработен от огнеупорни материали (тухли, метал), който се загрява цялостно или само в отделни части (котлони, фурна) чрез горивни материали (дърва, въглища, нафта, газ) или чрез електрически ток. Напълнената с дърва печка изпускаше такава приятна топлина, че Ванко веднага се разположи на стола и реши да чака, макар и с часове. М. Грубешлиева, ПИУ, 249. Двамата минаха в малката кухничка. В един от ъглите ѝ .. беше сложено малко дървено миндерче. Встрани от него имаше ниска готварска печка. Д. Ангелов, ЖС, 93. Купи радио и пружинени кревати. А преди седмица само докара кухненски бюфет и емайлирана готварска печка. Ст. Даскалов, ЕС, 75. Зимните тегоби отнемат доста време на домакинята. Между тях главно място заема всекидневното почистване и палене на печка с въглищата, които се качват от мазето. Б. Болгар, Б, 127. Отоплителна печка. Ламаринена печка. Нафтова печка. Комбинирана печка. Фаянсова печка. // Отоплителен уред от метал, в който са прикачени реотани за електрически ток, излъчващи топлина.

◊ Микровълнова печка. Вид електрически уред за много бързо затопляне или печене на месо, ядене, сладкиш и др. в неголяма фурна чрез микровълни, които въздействат на продуктите, без да ги увреждат. Пернишка печка; печка перник. Вид отоплителна, висока и тясна печка за горене на каменни въглища. Той отиде към пернишката печка да позатопли ръцете си, повъртя ги над нагрятата плоча. Б. Болгар, Б, 110. Павел влезе във вестибюла, където Олга, прибрала косите си в кърпа, чистеше пернишката печка от изстиналата сгурия. Б. Болгар, Б, 115. Стенна (зидана) печка. Вид голямо отоплително съоръжение, иззидано в стена на помещение, стая, понякога облицовано с мрамор, теракота, фаянсови плочки, което се затопля с различни горивни материали. Стаичката приличаше на една от прислужническите дупки в хотела на вуйчо ми — тъмна, с опушени стени и съвсем бедна обстановка:.. стенна печка със зелени плочки, маса, столове и широка кушетка, постлана с одеяла. П. Славински, ПЩ III, 103. Отидохме в селото на Недялков, в бащината му къща, в която си беше запазил една стая. Там ми показа и джамал. Бял, варосан. Стенна печка, която навярно се пали от другата стая и е направена от тухли и кал. М. Радев, СВР, 47-48. Кабинетът се отопляваше от зидана печка с тънки тухли и глинени тръби. СбЦГМГ, 323.

Списък на думите по буква