ПЀЧКАЛО

ПЀЧКАЛО ср. Диал. Вид детска игра, при която се хвърлят камъчета, за да се замери, улучи някакъв поставен предмет.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква