ПЕША̀К

ПЕША̀К нареч. Диал. Пеша, пеш, пешком; пеши, пешом, пешки, пешански. Бях до тетя .., днеска му прилошало малко. — Кога? — Амче... там на нивата още... — Божичко! — погледна плахо Стефановица. — И си дойде пешак. Г. Караславов, СИ, 197-198. — Кобилата я не бива, човече, вика ми жената.. Тежко ми, тежко, та всичко наопаки ми се види. Да си немам конска живина в двора, да няма какво да си вържа в хармана .., да шлякам пешак. Н. Попфилипов, РЛ, 42. Един ден в дълбока старост, някой го [Микеланджело] среща, като отивал пешак из снега, и го пита: "Де отивате?" К. Величков, ПР, 151. От долу иде пътниче,/ до два си коня водеше, / само̀ си пешак вървеше. Ц. Церковски, Съч. II, 230.

ПЕША̀К

ПЕША̀К1, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Разг. 1. Пешеходец. Изкачи ли върлия хребет над Катеричкин мост, умореният пешак присяда край пътя да послуша как шуми в дола скокливата Бистрица. Цв. Ангелов, ЧД, 22. Никога толкова свят не беше се събирал в Ново село. От тъмни зори заприиждаха селяни и селянки с каруци, с коли, на коне. Настигаха и задминаваха пешаци, които се нижеха по прашните пътища откъм крайдунавските села, от Павликени, Търново, Дряново. Д. Марчевски, ДВ, 95. По склоновете от тази страна на хълма е изкуствено изсечена пътека за пешаци и коне. Д. Цончев и др., АК, 5.

2. Пехотинец. Дохождам един ден, гледам: войска, много войска иде, артилерия, кавалерия, пешаци. Й. Йовков, ВАХ, 105. Във войни те [българите] участвуваха като конници или пешаци, конвоираха обози, прекарваха храна за войската, поправяха пътища и пр. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 36. Най-напред се изпращаха силни разузнавателни отряди от лека конница, а след тях идеше предният отряд конници и пешаци заедно с войници от всички военни части. А. Дончев, СВС, 618. — Слушайте, гърци, — изрече той [Момчил] бавно и отсечено.. — пет хиляди пешака и триста души конници чакат в Меропските крепости моя зов, за да тръгнат. Ст. Загорчинов, ДП, 352.

ПЕША̀К

ПЕША̀К2, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Диал. Сорт нискостеблен фасул, който расте на туфи, без да пуска ластари; пешка. Всички сортове фасул се разпределят в две главни групи: увивни или вейкови, които са с високи стъбла,.. и пешаци, които са с ниски стебла. Сл. Петров, РКХО, 85. Нискорастящите растения ни дават повече удобства в културата.. Достатъчно е да се упомене увивният боб и високият грах, които искат да им се забождат прътове; когато пешакът боб и ниският грах съвсем се не нуждаят от такива. Гр, 1906, бр. 10, 156.

ПЕША̀К

ПЕША̀К3, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Диал. Царевичен плод, кочан, който не е вързан на сплит. Момите от махалата на тлака са дошле кукуруз да чушкат.. В един кът е натрупан голям куп масуре — на сплитове и пешаци. Т. Влайков, Съч. I, 9-10. Пешаци — царевични масуре или кочане, които са изпадале от сплитовете, които не са на сплитове. Т. Влайков, Съч. I, III.

Списък на думите по буква