ПЕШКЍРЧЕ

ПЕШКЍРЧЕ ср. Умал. от пешкир. Мама ме повлече в другата стая и отвори сандъка.. И извади от дъното чудесна шарена тъкан, покривка за легло, друга за маса, вълнени чорапи, пешкирчета с кенари, престилки и др. В. Бончева, АП, 38. Дядо Стоян коленичи до Пенко.. После извади, пак от пояса си, смачкано домашно пешкирче .. и обърса с него кръвта от лицето му. П. Здравков, НД, 244. Извади от дълбокия си джоб пешкирче на червени кенарчета и подаде на председателя да си обърше ръцете. Н. Каралиева, Н, 191.

Списък на думите по буква