ПЕЩА̀Р

ПЕЩА̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Спец. 1. Работник на металургична пещ или в леярна; видняр. Дядо му беше пещар, работеше в близката леярна. Ал. Томов, П, 122. С особено старание работят пещарите. Те работят на една пещ на три смени. ВН, 1952, 2.

2. Строителен работник — специалист по изграждане на пещи, обикн. с индустриално предназначение. В строителната бригада имаше няколко опитни майстори — пещари.

Списък на думите по буква