ПЕЩА̀РСКИ

ПЕЩА̀РСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Който се отнася до пещар. Постъпиха на работа в Девненския циментов завод след разширението му. За кратко време те усвоиха тънкостите на пещарската техника. Тр, 1963, бр. 286, 1. Пещарска бригада.

Списък на думите по буква