ПЀЩЕН

ПЀЩЕН, ‑щна, ‑щно, мн. ‑щни, прил. Който се отнася до пещ. Когато излезе от задухата на пещния цех, цял изпотен,.. на Кольо му се стори, че вън беше бяло от дневната светлина. Н. Нинов, ЕШО, 68. В пещното отделение и двете пещи са изпробвани, облицовани са с огнеупорна зидария. ВН, 1958, бр. 2240, 1. Той ся хванал на работа у едного своего едноземца, който държал такива момчета като него да чистят комини и пещни труби. С. Радулов, ГМП (превод), 67. Пещен отвор. Пещен под. Пещен свод.

Списък на думите по буква