ПЀЩЕРЕН

ПЀЩЕРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. 1. Който се отнася до пещера. Пред тях [Тодорини кукли] са развърнати главните гнезда на прочутите понори (въртопи), в които се губят планинските потоци, за да се явят отново в забавните за туристите пещерни извори и пещери, като тези при Искрец, Бресте, Лакатник и пр. П. Делирадев, В, 252. Те [върховете] образуват жълтеникава грамадна, право отсечена стена, вратоломно стръмна и пробита тук-там от пещерни дупки. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 49. Далечен подземен шум от падаща вода, засилен многократно от пещерния ек, ни подсказва, че наближаваме водопада. ВН, 1958, бр. 2063, 4. Пещерен вход. Обр. В усоя глуха, във пещерен полумрак,/ между скали със вечен мъх покрити, /поток планински криволи. К. Христов, ПВ, 45.

2. Който се намира в пещера, разположен e в пещера. По долината на река Русенски лом при село Иваново се намират прочутите пещерни църкви от времето на българското средновековие. △ Посетихме един от пещерните манастири. Пещерна галерия. Пещерна река. Пещерен сталактит. Пещерно жилище. Пещерни рисунки.

3. Който обитава пещера или живее, расте в пещера. Около входа и навътре има пещерни животинки. Намерени са .. пещерни пая‑

ци, скорпиони и пр. ВН, 1961, бр. 3019, 4. При прокопаването на един кладенец в долината на Шелендур е открит скелет на един пещерен лъв. ВН, 1958, бр. 2063, 4. От напуканите скали висяха гнилозелени, лигави пещерни растения. Х. Русев, ПЗ, 145. Пещерна мечка. Пещерна фауна. Пещерна хиена.

4. Прен. Който е изостанал в духовно и културно отношение; назадничав, примитивен. Тъй беше тогава и ставаха тия разпри в семействата, защото пещерни бяха още те и с векове изостанали. Тарас, ТМ, 22. Пещерен манталитет. Пещерно мислене.

◊ Пещерен човек. Първобитен човек, обитавал пещерите през каменната епоха; троглодит, пещерник. Пещерният човек е оставил по скалите изумителни образци на тънко и вдъхновено наблюдение и майсторство. Ал. Гетман и др., СБ, 79. Тези хора се откъсват от своето спокойно и установено всекидневие, за да тръгнат назад през вековете и да търсят скалните рисунки на пещерния човек. Й. Радичков, СР, 73.

— Други (диал.) форми: пѐщура и пещу̀р.

Списък на думите по буква