ПЀЩЕРЕЦ

ПЀЩЕРЕЦ, мн. ‑рци, м. Лице, което е родено или живее в Пещера, град в Южна България. Той е пещерец и ми казва, че е дохождал в Батак тозчас подир клането. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 97. Съседите ми в София по произход са пещерци.

Списък на думите по буква