ПЕЩЕРЍЧКА

ПЕЩЕРЍЧКА ж. Умал. от пещера; пещерка. В дъното на училищния двор се виждаше малка височинка, цялата обрасла в свежа зеленина и храсталаци. От едната ѝ страна, към двора, се намираше малък отвор, нещо като малка пещеричка, входът на която беше укрепен с шуплести варовити камъни. П. Проданов, С, 48. Повърхността на скалата беше насечена от множество свързващи се помежду си малки пещерички, полирани от водата и вятъра. К, 1970, кн. 4, 12.

Списък на думите по буква