ПЕЩЕРНЯ̀ЧЕСТВО

ПЕЩЕРНЯ̀ЧЕСТВО ср. Дейност, занимание на пещерняк. 800 организирани в клубове пещерняци — 800 пионери на масовия подземен туризъм. Това са цифри, които не може да не направят впечатление.. Те карат мнозина скептици да свият знамената и да признаят, че пещернячеството е доби‑

ло вече своя обществена основа. Ехо, 1964, бр. 9, 2.

Списък на думите по буква