ПЀЩЕРСКИ

ПЀЩЕРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до Пещера (град в Южна България) и до пещерец. Преди две години .. той имал нещастието, не знам при какъв случай, да обиди някой пристав при изпълнение на длъжността му, и за тоя грях попаднал в пещерския затвор. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 52-53. Около сергиите на пещерските свещари и сапунджии по цяла нощ светеха дузина запалени свещи. Д. Яръмов, БП, 84.

Списък на думите по буква