ПЕЩОСТРОЀНЕ

ПЕЩОСТРОЀНЕ, мн. няма, ср. Техн. Строителство, изграждане на пещи за индустриални цели. В училището [ПТУ по сградостроителство] ще бъдат приети ученици от София за следните специалности: 1. .. 3. Пещостроене и изолации. ВН, 1963, бр. 3686, 3.

Списък на думите по буква