ПЕЯ̀ЧКА

ПЕЯ̀ЧКА ж. Остар. и диал. Певица, песнопойка. В сряда най-напред ще правят замески, като се съберат момите, ще си избе‑

рат измежду две месачки и четири пеячки. С. Бобчев, Н, 1883, кн. 3-4, 356.

Списък на думите по буква