ПИ

ПИ, мн. няма, ж. 1. Название на шестнадесетата буква от гръцката азбука — [TODO convert greek=ÐÒð].

2. Мат. Название на тази буква, употребявана като съкратен знак за определено ирационално число — отношението на дължината на окръжността към диаметъра, равно на 22 / 7, или приблизително 3,1416. Лицето на кръга е равно на квадрата от радиуса умножен с π. И. Гюзелев, КЕГ (превод), 92. Последователно различни математици са доказали, че π2 е ирационално число. Матем., 1965, кн. 5, 15.

Списък на думите по буква