ПИА̀НКО

ПИА̀НКО, мн. ‑а, ср. Вид лотария с въртележка, на която се играе обикн. по панаири, събори и под.

— От ит. bianco 'вид стара сребърна монета'.

Списък на думите по буква