ПИВА̀РНИЦА

ПИВА̀РНИЦА ж. Остар. Пивоварница. Като влезе чловек из Херкуланските врата [на гр. Помпей] и тръгне из широката градска улица, от лява страна види сапунарница, пиварница и весталска къща [езически храм]. Лет., 1874, 122. Той с все сръце залягна да връти пиварницата .., а от всичко това излезе едно голямо добро, това, че ся подобри пивоварството на роднините му. Й. Груев, СП (превод), 174.

Списък на думите по буква