ПЍВВАМ

ПЍВВАМ, ‑аш, несв.; пѝвна, ‑еш, мин. св. пѝвна̀х, св., прех. Остар. и диал. Пийвам. — Леле уйке, Марко Кралевико, / язе съм си, уйке, уплашено, / уплаши ме, гола дервишина! / .. / — Леле дете, мойе сестричниче, / пивни вино, дете, не бой ми се. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 94. Двамата са си ручок поручали, / пивнали си винце, що пивнали, / па улезли у шарени одаи, / па си легна на меки душеци. Нар. пес., СбНУ ХLIХ, 175.пиввам се, пивна се страд.

Списък на думите по буква