ПИВОВА̀РСТВО

ПИВОВА̀РСТВО, мн. няма, ср. 1. Производство на пиво, бира. Присъствието на малтаза в зърната на покълналия ечемик се използува в пивоварството. Б. Койчев, Б, 48. У нас виреят и се развиват още пивоварството, захарната индустрия .. и други. Хр. Даалиев, ТИА, 23. Между нашата млада и едва формирующа се индустрия .. на почетно място стои пивоварството. БД, 1909, бр. 15, 1.

2. Занятие, поминък на пивовар. Той никога не е мислил, че през живота си ще се занимава с пивоварство. ВН, 1960, бр. 2745, 2. Той с все сръце залегна да връти пивоварницата .., а от всичко това излезе едно го‑

лямо добро, това, че ся подобри пивоварството на роднините му. Й. Груев, СП (превод), 174.

Списък на думите по буква