ПИВОКВА̀С

ПИВОКВА̀С, мн. няма,след числ. ‑а, м. Остар. Възкисело разхладително питие; квас2. — Искаш ли да те почерпя? И той, разговаряйки свойски с продавача, му поднесе бутилка студен пивоквас. П. Здравков, НД, 176. Чиракът .. разнасяше вино по олените маси в кръчмата, наобиколени от селяни .. — На женурята пивоквас, момче... Два пивокваса! Ем. Станев, ИК I и II, 200. Тъй нескончаемо и мило канят, / че даже въздържателката аз — / издигнах, наведнаж изпих стакана / с безалкохолен руски пивоквас. Н. Марангозов, ЯВ, 101.

Списък на думите по буква