ПИГМЀЙ

ПИГМЀЙ, ‑ѐят, ‑ѐя, мн. ‑ѐи, м. 1. Обикн. мн. Общо название на група чернокожи племена в Централна Африка, Югоизточна Азия и Океания, чиито представители се отличават с много нисък ръст. В екваториалните части на Африка се срещат негри джуджета, наречени пигмеи. Тяхната средна височина е около 140 см. Геогр. V кл, 71. Не се виждат вече нито ниските колибки, нито стърчащите тук-там миниатюрни копия и стрели, нито фигурките на пигмеите, които радостно се суетят около убитите животни. К, 1963, кн. 3, 5. Пигмеите, които обитават гористите области на Камерун, преживяват от лов и събират плодове и мед от диви пчели. Л. Мелнишки, К, 36. Африкански пигмеи.

2. Разш. Човек с необикновено дребен, нисък ръст; джудже. Противоп. великан, гигант, исполин. Той имаше поразително малък ръст, почти пигмей, но беше изненадващо пъргав и енергичен.

3. Прен. Ирон. За ограничен, нищожен, с бедна духовност човек; нищожество. Директорът, майсторите, чиновниците от канцеларията приличаха на жалки пигмеи, послушни и раболепни изпълнители на заповедите. Д. Димов, Т, 64. Дойде ми тогава на ума за оная глупава школа у нас, която иска да изпъди с прът из областта на поезията образа на природата .. и показва, като единствен извор за вдъхновение размътеното блато, дето се боричкат нашите дребнави интересчета и тщеславие на надути пигмеи! Ив. Вазов, Съч. ХV, 98. В името на егоизма, алчността и подлостта то [обществото] се крепи, развива се и се кланя на пигмеите. К. Петканов, В, 163.

4. Прен. Много дребен, с малки, незначителни размери предмет или екземпляр от някакъв животински или растителен вид; джудже, лилипут. Противоп. великан, гигант. Огледах се и забелязах, че се бях подпрял на едно клеково стъбълце .. Долу, в неизбродните клекови гъсталаци .. аз не бях и забелязал тоя рошав иглолистен пигмей. Н. Хайтов, ШГ, 8. Всички ние познаваме добре нашенския дъждовен червей и знаем размерите му, но той е истински пигмей в сравнение с австралийския земен червей .., който достига на дължина до два метра и е дебел колкото човешка ръка. К, 1963, бр. 4, 15.

— От гр. πυγμαqος 'голям колкото палец или пестник', през рус. пигмей. — Н. Бончев, Разбойници (превод), 1870.

Списък на думите по буква