ПИГМЀЙСКИ

ПИГМЀЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до пигмей (в 1, 2 и 4 знач.). Ако бихме могли в часа на залеза да се промъкнем незабелязано край някое от многобройните пигмейски селища сред девствените конгоански гори, ние бихме видели как сянката на нощта изведнъж поглъща всичко пред очите ни. К, 1963, кн. 3, 5. Поручик Манев беше виждал досега няколко пъти съвсем дребничкия.. войник на крайния фланг на ротата и се бе учудвал как са го взели с тоя пигмейски ръст в армията. П. Вежинов, ВР, 202.

2. Прен. Който е израз на ограниченост и духовна бедност. Няма нищо по-противно от картина, дето дивото величие на природата е опошлено от пигмейското тщеславие на человека. Ив. Вазов, Съч. ХV, 109. Много добре знае, че от душевна пустота

и от пигмейска суетност тя не може никога без хора. Р, 1925, бр. 192, 1.

Списък на думите по буква