ПИГМЀНТЕН

ПИГМЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до пигмент (в 1 знач.); багрилен, пигментов. Всички калмари са хищници.. Тялото им е покрито с мантия. В кожата си имат много пигментни клетки и под влияние на различните дразнения менят цвета си. К, 1963, бр. 1, 36-37. Учените пресметнали каква част от светлината поглъщат пигментните телца, а оттам и в какви граници може да се движи чувствителността на окото. Вл. Харалампиев, ПСС, 88.

Списък на думите по буква