ПИГМЀНТОВ

ПИГМЀНТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до пигмент; пигментен. За задържане на саждите и други пигментови частици помежду си и с хартията [при печатане] боята трябва да се смеси с някоя течност, която лесно изсъхва, и то не чрез изветряване, а чрез втвърдяване на гъстата течност. Ил. Рашков, ПТ, 111. Пигментов печат.

Списък на думите по буква