ПИДИПА̀ШКА

ПИДИПА̀ШКА ж. Диал. Птица стърчиопашка; пендопашка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква