ПИЕЛО

ПИЕЛО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до бъбречно легенче, напр. пиелография, пиелонефрит, пиелографичен, пиелонефритен и др.

— От гр. πύελος 'легенче'.

Списък на думите по буква