ПИЕЛОГРА̀ФИЯ

ПИЕЛОГРА̀ФИЯ ж. Мед. Метод за рентгеново изследване на бъбречното легенче и пикочопровода след изпълването им с контрастно вещество, което показва състоянието на изследвания орган. Фосфатните камъни са най-меките от всички бъбречни камъни. На суха рентгенова снимка не дават никаква сянка, ето защо за доказването им се правят контрастни снимки (пиелографии). М. Василев и др., ВБ, 299.

Списък на думите по буква