ПИЀМИЯ

ПИЀМИЯ ж. Мед. Обща гнойна инфекция на организма, която се характеризира с образуване на множество гнойни възпаления в различни органи; сепсис. Ако у една родилка се явят мозъчни явления,.. по-вероятно е, че се е развила пиемия. В белия дроб се е образувало гнойно огнище поради попадане на микроби и след това се е развила тромбоза в белодробната вена, от която се е откъснал тромб. Б. Кърджиев, ОПА, 139. На аутопсия при картина на пиемия е необходимо да проверим състоянието на мускулите. Б. Кърджиев, ОПА, 300.

— От гр. πύον 'той' + αyμα 'кръв'.

Списък на думите по буква