ПИЀСА

ПИЀСА ж. 1. Художествено произведение, предназначено да се изпълнява от актьори на сцена. Веднъж тя [Бистра] го [Ванко] води на генералната репетиция на "Разбойници" от Шилер. Той гледа внимателно и после направи уместни забележки за пиесата, за играта на артистите. М. Грубешлиева, ПИУ, 32. Той [Яцо] беше набит, почти пълен .. Играеше в пиесите комичните роли. И. Петров, НЛ, 13. Той [Огнянов] настоява пиесата да се отложи за идния сезон и той ще играе ролята си, която намира хубава, с най-голяма охота. Ив. Вазов, ПЕМ, 107. Връщането на учениците е празник за селото. Те носят разучена в града пиеса. Ще има представление с весела част и всички ще танцуват. О. Василев, ЖБ, 294. Класическа пиеса. Драматическа пиеса. Комическа пиеса. Битова пиеса. Пиеси за деца. Едноактна пиеса. // Разш. Спектакъл по такова произведение. С пиесата "Боряна" в така наречените "културни седмици" Народният театър често посещаваше селата на Северна и Южна България. Сб??СЕП, 437. Тая зима ходих пет пъти на българско представление и, представи си, все подобни неща: убийства, самоубийства, кръвопролития,.. полудявания,.. даже един път изнесоха на сцената носило с мъртвец .. Не е нито хубаво, нито хуманно... Такива [драматически] пиеси аз ги наричам просто спекулиране въз нервите на публиката. Ив. Вазов, Съч. IХ, 24. Българският театър следва своя начертан път .. Неговият репертоар се очиства постепенно от салонните пиеси на западноевропейския театър. Н. Лилиев, ЛФ, 1956, бр. 2, 1. Премиерата на пиесата ще се състои в неделя.

2. Муз. Кратко музикално произведение, обикн. предназначено за изпълнение с единичен инструмент. Младенов свири .. И как още! .. Половината пиеса вече мина, а той още не беше сгрешил. Д. Немиров, Д № 9, 148. Значителното, според думите на Шостакович, може да се изрази в малката песен и в симфонията, в леката инструментална пиеса и в операта. НК, 1958, бр. 2, 1. Много обяснимо е, че самият характер на камерната музика и малкото репетиции не дадоха възможност на оркестъра да бъде съвършен изразител на пиесите от програмата. Т, 1940, бр. 202, 3. Музикална пиеса. Оркестрова пиеса. Пиеса за пиано. Пиеса за цигулка. Пиеса за виолончело.

— От фр. pièce.

Списък на думите по буква