ПИЀСКА

ПИЀСКА ж. Умал. от пиеса. Пиеската беше малка — двайсетина страници, но артистите трудно ги запомняха. А. Каралийчев, С, 170. Той [Михалков] настоява нашият съюз [на писателите] да обърне особено внимание на пиесите за деца. — Трябва да се погрижите да се напишат хубави детски пиески. Н. Фурнаджиев, МП, 29. Малко време остава до започването на пиеската "Пепеляшка" и киносалонът вече е изпълнен с нетърпеливи зрители. РД, 1958, бр. 2, 1. Приготвила съм да Ви изсвиря най-хубавите пиески из моя репертоар. Д. Калфов, Избр. разк., 369. Едноактна пиеска.

Списък на думите по буква